NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2349-317 (311817)

Letectvo a kozmonautika. Požiadavky a skúšobné postupy pre relé a stykače. Časť 317: Životnosť spínacieho prístroja cievky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2007

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2349-317
: 311817
: 103056
: 1.3.2007
: 5
: 15 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN