NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2326 (312448)

Letectvo. Zliatina hliníka Al-P6082 - T6. Pretláčané tyče a profily a/alebo D <= 200 mm (Norma pozostáva z titulného listu a znenie nie je jej súčasťou).

NORMA vydána dne 1.5.1999

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2326
: 312448
: 13547
: 1.5.1999
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 2326 (312448):

Táto norma uvádza požiadavka na pretláčané tyče a profily zo zliatiny hliníka AL-P6082, na použitie za podmienok T6 s hrúbkou a alebo D _ 200 mm, na použitie v letectve.