NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2285 (314860)

Letectvo a kozmonautika. Puzdrá bez príruby zo zliatiny hliníka, so samomaznou vrstvou. Rozmery a ťaženia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2285
: 314860
: 125352
: 1.11.2017
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN