NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2279 (312855)

Letectvo a kozmonautika. Oceľ FE-PM37, 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa, výkovky De <= 150 mm (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2279
: 312855
: 127734
: 1.1.2019
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN