NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2243-1 (317522)

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Konštrukčné lepidlá. Skúšobné metódy. Časť 1: Skúška šmykom jednoduchého preplátovaného spoja (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2243-1
: 317522
: 100849
: 1.5.2006
: 9
: 27 g (0.06 )
:
Kategorie: Technické normy STN