NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2240-082 (311890)

Letectvo a kozmonautika. Žiarovky. Časť 082: Kód svetelného zdroja 7079. Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2240-082
: 311890
: 114313
: 1.11.2011
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN