NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2240-062 (311890)

Letectvo a kozmonautika. Žiarovky. Časť 062: Kód svetelného zdroja 1810. Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2240-062
: 311890
: 114077
: 1.10.2011
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN