NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2240-031 (311890)

Letectvo a kozmonautika. Žiarovky. Časť 031: Kód svetelného zdroja 356. Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2010

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2240-031
: 311890
: 111366
: 1.8.2010
: 6
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN