NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2240-002 (311890)

Letectvo a kozmonautika. Žiarovky. Časť 002: Hlavné technické údaje (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2010

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2240-002
: 311890
: 110673
: 1.5.2010
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN