NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2226 (312837)

Letectvo a kozmonautika. Oceľ X105CrMo17 (1.4125). Kalené a popúšťané ručné a zápustkové výkovky De <= 150 mm (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2014

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2226
: 312837
: 119796
: 1.12.2014
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN