NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2155-19 (317370)

Letectvo. Metódy skúšania priehľadných materiálov na sklá lietadiel. Časť 19: Stanovenie odolnosti proti praskaniu (Norma pozostáva z titulného listu a znenie nie je jej súčasťou).

NORMA vydána dne 1.5.1999

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2155-19
: 317370
: 13593
: 1.5.1999
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 2155-19 (317370):

Táto norma opisuje skúšobnú metódu na stanovenie odolnosti priehľadnej fólie proti pôsobeniu agresívneho prostredia pri zaťažení.