NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2084 (311834)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na všeobecné použitie s jadrami z medi alebo zo zliatiny medi. Technická špecifikácia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2084
: 311834
: 127889
: 1.2.2019
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN