NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2078 (312001)

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Výrobný plán, plán prehliadok, správa z prehliadok a skúšok. Definícia, všeobecné zásady, príprava a schválenie (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2002

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2078
: 312001
: 89364
: 1.12.2002
: 5
: 15 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN