NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2076-2 (312311)

Letectvo. Ingoty a odliatky zo zliatin hliníka a magnézia. Technická špecifikácia. Časť 2: Ingoty na pretavenie (Norma pozostáva z titulného listu a znenie nie je jej súčasťou).

NORMA vydána dne 1.5.1999

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2076-2
: 312311
: 13532
: 1.5.1999
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 2076-2 (312311):

Táto norma stanovuje čiastkové požiadavky na ingoty zo zliatiny hliníka alebo magnézia určených na výrobu odliatkov. Táto norma sa používa spolu s EN 2076-1.