NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2049 (312314)

Letectvo a kozmonautika. Ťahaný prierez U z hliníkovej zliatiny. Rozmery (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2002

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2049
: 312314
: 86984
: 1.8.2002
: 5
: 15 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN