NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 2003-009 (312512)

Letectvo a kozmonautika. Titán a zliatiny titánu. Skúšobné metódy. Časť 009: Stanovenie povrchového znečistenia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2007

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 2003-009
: 312512
: 104067
: 1.8.2007
: 7
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN