NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 200 (137105)

Zdravotnotechnické armatúry. Jednoduché výtokové armatúry a zmiešavacie batérie pre systémy zásobovania vodou typu 1 a typu 2. Všeobecné technické podmienky.

NORMA vydána dne 1.2.2009

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 200
: 137105
: 107462
: 1.2.2009
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 200 (137105):

Táto európska norma uvádza: a) oblasť používania stojančekových výtokových ventilov, nástenných výtokových ventilov, zmiešavacích batérií do jedného otvoru a viacerých otvorov pri používaní : 1) pri systéme zásobovania vodou typu 1; 2) pri systéme zásobovania vodou typu 2; b) rozmery, tesnosť, odolnosť proti vnútornému tlaku, hydraulické vlastnosti, mechanickú pevnosť, trvanlivosť a akustické vlastnosti jednoduchých výtokových armatúr a zmiešavacích batérií s menovitou svetlosťou 1 a 3; c) skúšobné metódy na overenie týchto vlastností.