NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 1929-3 (300372)

Nákupné vozíky. Časť 3: Požiadavky a skúšanie nákupných vozíkov s pridaným odkladacím zariadením na tovar s alebo bez detskej sedačky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2005

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 1929-3
: 300372
: 99027
: 1.8.2005
: 17
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN