NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 1929-2 (300372)

Nákupné vozíky. Časť 2: Požiadavky, skúšanie a údržba nákupných vozíkov s alebo bez detskej sedačky, vhodných na používanie na osobných dopravníkoch (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2005

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 1929-2
: 300372
: 99026
: 1.8.2005
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN