NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 190116 (358751)

Rodová špecifikácia. Číslicové integrované obvody AC MOS (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2000

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 190116
: 358751
: 16513
: 1.11.2000
: 34
: 102 g (0.22 )
:
Kategorie: Technické normy STN