NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 1808 (275005)

Bezpečnostné požiadavky na závesné plošiny. Konštrukčné výpočty, kritériá stability, konštrukcia. Kontroly a skúšky.

NORMA vydána dne 1.12.2015

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 1808
: 275005
: 121909
: 1.12.2015
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN