NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 17490 (166040)

Stanovenie výtržnej sily skrutiek z kanálov závitov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2022

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 17490
: 166040
: 134023
: 1.1.2022
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN