NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 17432 (142763)

Chladiace jednotky pre chladené priestory so vstupom. Klasifikácia, skúšanie výkonu a spotreby energie (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2022

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 17432
: 142763
: 134115
: 1.1.2022
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN