NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 1736 (145109)

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Pružné rúrkové časti, tlmiče kmitania a dilatačné spoje. Požiadavky, konštrukcia a inštalácia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2009

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 1736
: 145109
: 107840
: 1.4.2009
: 14
: 42 g (0.09 )
:
Kategorie: Technické normy STN