NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 17314 (268895)

Priemyselné vozíky. Špecifikácie a skúšobné metódy. Zádržný systém obsluhy iný ako brušné sedadlové pásy (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 17314
: 268895
: 130661
: 1.7.2020
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN