NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 17186 (300605)

Identifikácia kompatibility vozidiel a infraštruktúry. Grafické označenie informácií pre spotrebiteľa na napájanie elektromobilov.

NORMA vydána dne 1.5.2020

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 17186
: 300605
: 130189
: 1.5.2020
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN