NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 169200 (358432)

Čiastková špecifikácia. Oscilátory riadené kremenným kryštálom. Schválenie kvalifikácie (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2000

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 169200
: 358432
: 16475
: 1.11.2000
: 22
: 66 g (0.15 )
:
Kategorie: Technické normy STN