NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 16842-2 (268835)

Motorové vozíky. Viditeľnosť. Skúšobná metóda na overovanie. Časť 2: Čelné vozíky so sediacim vodičom a terénne vozíky so zdvíhacím zariadením až do nosnosti 10000 kg vrátane (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 16842-2
: 268835
: 127343
: 1.10.2018
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN