NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 1677-4+A1 (271915)

Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 4: Spájacie články. Trieda 8 (Konsolidovaný text).

NORMA vydána dne 1.4.2009

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 1677-4+A1
: 271915
: 107763
: 1.4.2009
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 1677-4+A1 (271915):

Táto európska norma špecifikuje požiadavky na kované alebo zvárané oceľové hlavné závesné oká, hlavné spájacie medzičlánky, zostavy hlavných závesných ôk a spodných koncových článkov triedy 8 do 132 t maximálnej hranice zaťaženia (WLL), hlavne na používanie na: reťazových závesoch podľa EN 818-4, závesoch s oceľovým lanom, textilných závesoch podľa EN 1492-1: 2000 a EN 1492-2: 2000, určených na zdvíhanie predmetov, materiálov a tovarov.