NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 16604-10 (310544)

Udržateľnosť vesmíru. Požiadavky na redukciu kozmického odpadu (ISO 24113: 2011, modifikovaná) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 16604-10
: 310544
: 129871
: 1.12.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN