NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 16603-35-02 (310543)

Kozmická technika. Pohon na tuhé látky kozmických lodí a nosných rakiet (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 16603-35-02
: 310543
: 120145
: 1.2.2015
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN