NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 16603-34 (310543)

Kozmická technika. Časť 34: Riadenie prostredia a podpora života (ECLS) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 16603-34
: 310543
: 119961
: 1.2.2015
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN