NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 16603-32-08 (310543)

Kozmická technika. Materiály (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 16603-32-08
: 310543
: 124291
: 1.3.2017
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN