NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 16603-31-02 (310543)

Kozmická technika. Zariadenie na prenos tepla na dve fázy (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 16603-31-02
: 310543
: 128513
: 1.5.2019
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN