NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 16603-10-09 (310543)

Kozmická technika. Referenčný súradnicový systém (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2014

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 16603-10-09
: 310543
: 119791
: 1.12.2014
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN