NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 16603-10-06 (310543)

Kozmická technika. Časť 10-06: Technické špecifikácie (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 16603-10-06
: 310543
: 119958
: 1.2.2015
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN