NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 16602-70-53 (310542)

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Skúšky kompatibility materiálov a konštrukčných častí pre sterilizačné postupy (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 16602-70-53
: 310542
: 121004
: 1.8.2015
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN