NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 16602-70-21 (310542)

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Skúška zápalnosti na výber materiálov pre kozmický program (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 16602-70-21
: 310542
: 120351
: 1.4.2015
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN