NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 16564 (277946)

Stroje a zariadenia na ťažbu a spracovanie prírodného kameňa. Bezpečnosť. Požiadavky na mostové rezacie/frézovacie stroje vrátane verzií numerického riadenia (NC/CNC) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 16564
: 277946
: 120819
: 1.6.2015
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN