NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 16500 (278451)

Stroje na zhutňovanie odpadových materiálov alebo recyklovateľných častí. Zvislé balíkovacie lisy. Bezpečnostné požiadavky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 16500
: 278451
: 120000
: 1.2.2015
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN