NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 16235 (282241)

Železnice. Skúšky na overenie jazdných vlastností železničných vozidiel. Nákladné vozne. Podmienky výnimky pre nákladne vagóny s definovanými vlastnosťami zo skúšky na koľaji podľa EN 14363 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2014

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 16235
: 282241
: 118466
: 1.1.2014
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN