NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 16185-2+A1 (284008)

Železnice. Brzdové systémy vlakových jednotiek. Časť 2: Skúšobné metódy (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 16185-2+A1
: 284008
: 130608
: 1.5.2020
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN