NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 15892 (280344)

Železnice. Emisie hluku. Meranie hluku vnútri kabíny rušňovodiča (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 15892
: 280344
: 113619
: 1.7.2011
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN