NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 15611 (284016)

Železnice. Brzdenie. Regulačné ventily (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 15611
: 284016
: 131132
: 1.10.2020
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN