NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 1550+A1 (200800)

Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu a výrobu obrobkových skľučovadiel (Konsolidovaný text).

NORMA vydána dne 1.2.2009

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 1550+A1
: 200800
: 107616
: 1.2.2009
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 1550+A1 (200800):

Táto európska norma stanovuje požiadavky a opatrenia na odstránenie rizikových faktorov alebo na minimalizáciu rizikovosti obrobkových skľučovadiel definovaných v 3.1.