NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 1545-2 (369738)

Systémy s identifikačnými kartami. Aplikácie pre povrchovú dopravu. Časť 2: Dátové prvky a zoznamy kódov súvisiace s dopravnými a cestovnými platbami (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 1545-2
: 369738
: 121368
: 1.9.2015
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN