NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 15329 (284024)

Železnice. Brzdenie. Držiaky brzdových klátikov a kliny brzdových klátikov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 15329
: 284024
: 129033
: 1.9.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN