NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 15271 (328237)

Lode vnútrozemskej plavby. Kotvové reťaze bez priečky. Kotvové zariadenia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2007

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 15271
: 328237
: 104196
: 1.8.2007
: 13
: 39 g (0.09 )
:
Kategorie: Technické normy STN