NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 15144 (278310)

Zariadenia zimnej údržby. Terminológia. Súvisiace termíny.

NORMA vydána dne 1.6.2008

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 15144
: 278310
: 105437
: 1.6.2008
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 15144 (278310):

Táto norma obsahuje technické termíny a definície týkajúce sa strojov a mechanizmov na zimnú údržbu.