NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 15095+A1 (267410)

Mechanicky poháňané mobilné regály a policové regály, karusely a skladovacie výťahy. Bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text).

NORMA vydána dne 1.5.2009

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 15095+A1
: 267410
: 107948
: 1.5.2009
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 15095+A1 (267410):

Táto európska norma sa zaoberá bezpečnostnými požiadavkami a mechanicky poháňaných skladovacích zariadení, ako sú: skladovacie karusely; skladovacie výťahy; mobilné regály, paletové regály a konzolové regály so zámerom vylúčiť alebo minimalizovať ohrozenia, ktoré sa opisujú v kapitole 4.